چاه مستراح قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی

چاه مستراح: قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی مجلس شورای اسلامی موسوی لاگانی کمیسیون اقتصادی

گت بلاگز اخبار گوناگون غار یخی واشنگتن , عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکاس توضیح می دهد: این غارها هر سال ذوب می شوند و با ترکیب دوباره، یک صحنه کاملا متفاوت از سال قبل به وجود می آورند. لبه های دندانه دار غارها، دندان های تیز را

غار یخی واشنگتن , عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ غار یخی واشنگتن

عبارات مهم : احساس

عکس امروز نشنال جئوگرافیک غار یخی در ایالت واشنگتن آمریکا را نشان می دهد.

غار یخی واشنگتن , عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکاس توضیح می دهد: این غارها هر سال ذوب می شوند و با ترکیب دوباره، یک صحنه کاملا متفاوت از سال قبل به وجود می آورند. لبه های دندانه دار غارها، دندان های تیز را به یادم می آورند به گونه ای که احساس می کنم در دهان یک حیوان هستم که منتظر لحظه ای مناسب جهت خوردن ما است.

واژه های کلیدی: احساس | حیوان | واشنگتن | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog