چاه مستراح قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی

چاه مستراح: قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی مجلس شورای اسلامی موسوی لاگانی کمیسیون اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ایده‌هایی مطرح شده است تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند / شهیندخت مولاوردی

دستیار خاص رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ایده‌هایی مطرح شده است که اماکنی جهت شکل گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگرا

ایده‌هایی مطرح شده است تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند / شهیندخت مولاوردی

شهیندخت مولاوردی: ایده هایی مطرح شده است تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند

عبارات مهم : برخورد

دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ایده هایی مطرح شده است که اماکنی جهت شکل گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در حاشیه نخستین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در زمینه علت برخورد با معترضان به معضل ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: اعتراض در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسیمت آشنا می شود ولی بعضا باید مرزی را میان اعتراضات و اغتشاشاتی که ممکن است به وجود بیاید، قائل شد.

ایده‌هایی مطرح شده است تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند / شهیندخت مولاوردی

وی با بیان اینکه به نظر می رسد جهت تامین امنیت معترضان باید به فکر سازوکارهایی باشیم، افزود: بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت یعنی وزارت کشور و شوراهای تامین استانها به فکر افتادند تا تدابیر مورد نیاز را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است.

دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: ایده هایی مطرح شده است که اماکنی جهت شکل گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاش گران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را گوش به مسئولان برسانند.

دستیار خاص رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ایده‌هایی مطرح شده است که اماکنی جهت شکل گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگرا

مولاوردی گفت: تا به حال چنین سازوکارهایی در استانها نبوده ولی امیدواریم این سازوکارها جهت معترضان در همه استانها فراهم شود.

وی با بیان اینکه در جریان برخوردها با معترضان به پرسشها استان خوزستان هستم، عنوان کرد: باید با علت پرسشها در بحث ریزگردهای خوزستان برخورد کرد و نه معلول این مشکلات. برخورد با علل پرسشها ریزگردها در دستور کار دولت است ولی این عنوان یک پروسه است و به این شکل نیست که یک شبه جواب دهد، بنابراین به مجموعه ای از هماهنگی ها میان دستگاه ها نیاز دارد.

دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: حل پرسشها خوزستان نیاز به یک هماهنگی بین بخش و فرابخشی دارد.

ایده‌هایی مطرح شده است تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند / شهیندخت مولاوردی

واژه های کلیدی: برخورد | خوزستان | مسئولان | حقوق شهروندی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog