چاه مستراح قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی

چاه مستراح: قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی مجلس شورای اسلامی موسوی لاگانی کمیسیون اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث مورچه‌ها به نوزادن رها شده است در کنار سطل زباله بیمارستان رحم نکردند

صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده می‌شد، نوزاد‌های دو قلو در یک پتو پیچیده شده است و در کنار سطل زباله ر‌ها شده است بودند، دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و م

مورچه‌ها به نوزادن رها شده است در کنار سطل زباله بیمارستان رحم نکردند

مورچه ها به نوزادن رها شده است در کنار سطل زباله بیمارستان رحم نکردند

عبارات مهم : زباله

صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده می شد، نوزاد های دو قلو در یک پتو پیچیده شده است و در کنار سطل زباله ر ها شده است بودند، دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و مورچه ها به صورت آنها هجوم برده بودند.

به گزارش تسنیم، خواهر و برادر دو قلو تازه به دنیا آمده حال خوبی نداشتند و ساعت ها بود که شیر نخورده بودند.

مورچه‌ها به نوزادن رها شده است در کنار سطل زباله بیمارستان رحم نکردند

خبری از مادرشان نبود، هر چه بود خبر از بی قراری نوزادان بود.

صورت هایشان زرد شده است بود و لباهایشان سیاه، انگار ساعت های زیادی بود که در کنار سطل زباله ر ها شده است بودند؛ دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و تازه یک هفته از وقت تولدشان می گذشت.

صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده می‌شد، نوزاد‌های دو قلو در یک پتو پیچیده شده است و در کنار سطل زباله ر‌ها شده است بودند، دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و م

نجمه بهاری مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهر آفرین در شهر بندرعباس در خصوص ر ها شدن دو نوزاد (خواهر و برادر) در محوطه بیمارستان، می گوید: چندی پیش جهت پیگیری کار های روزانه و جهت پذیرش مددجو (مادر معتاد) به بیمارستانی در بندرعباس مراجعه کردم.

وی می افزاید: در محوطه بیمارستان صدایی نگاه مرا به خود جلب کرد و هنگامی که دقت کردم متوجه شدم که صدا از کنار سطل زباله ای در محوطه بیمارستان می آید.

بهاری می افزاید: واقعا تاسف بار بود، دو نوزاد متولد شده است (دختروپسر) با معصومیت تمام لای پتو در کارتن گوشه ای از پارکینگ عمومی و در کنار سطل زباله ر ها شده است بودند. با همکاری پرستاران بیمارستان، نوزادان به سرعت به بخش انتقال یافته شدند و کارها درمانی جهت احیاء دو نوزاد شروع شد. در ادامه مشخص شد که نوزادن متولد شده است دو قلو هستند از بیمارستان دیگری به این بیمارستان انتقال یافته شدند و حدود 7 الی 8 ساعت در کنار سطل زباله ر ها شده است بودند.

مورچه‌ها به نوزادن رها شده است در کنار سطل زباله بیمارستان رحم نکردند

وی با بیان اینکه “متاسفانه مورچه های اطرف زباله به مژه ها و ابرو های دو نوزاد صدمه زده بودند” می گوید: با پیگیری های صورت گرفته به وسیله مسئولان بیمارستان، محل تولد دو قلو ها مشخص شد و متوجه شدیم که پدر و مادر نوزادان از اقشار ضعیف نبوده اند و بنا به دلایل دیگری نوزادان خود را رها کرده بودند.

این مددکار اجتماعی می گوید: با تلاش صورت گرفته و همکاری دادستانی و شرکت بهزیستی، دو نوزاد به شیرخوارگاه انتقال یافته شدند.

صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده می‌شد، نوزاد‌های دو قلو در یک پتو پیچیده شده است و در کنار سطل زباله ر‌ها شده است بودند، دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و م

واژه های کلیدی: زباله | مورچه | نوزاد | نوزادان | بیمارستان | سطل زباله | بیمارستان | خواهر و برادر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog