چاه مستراح قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی

چاه مستراح: قوانین اقتصادی کمیسیون تعزیرات حکومتی مجلس شورای اسلامی موسوی لاگانی کمیسیون اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آتش نشان قهرمان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند / داداشی

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت که قهرمانان ملی و آتش نشانان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند در حالیکه خانواده های آنان باید از مزایای خانواده شهده بهر

آتش نشان قهرمان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند / داداشی

داداشی: آتش نشان قهرمان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند

عبارات مهم : اداره

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت که قهرمانان ملی و آتش نشانان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند در حالیکه خانواده های آنان باید از مزایای خانواده شهده بهره مند می شدند.

به گزارش ایسنا، ولی داداشی در جلسه علنی صبحگاه امروز (چهارشنبه) مجلس بعد از قرائت گزارش ساختمان پلاسکو از سوی کمیسیون عمران اظهار کرد: علت این اتفاق بهره برداری غیرمجاز اعلام شد ولی چند پرسش هم مطرح هست؛ اینکه سن ساختمان و فرسودگی آن در گزارش نیامده و اینکه آیا بعضی واحدها پلمب نبوده اند و سازمانهای مربوطه اقدامی نکرده اند و آیا اداره صنعت و معدن استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و اداره اصناف واحدهای غیرمجاز را پلمب نکردند و اگر آنها باعث ضرر و زیان و سنگینی ساختمان بوده اند آیا جلوی آنها گرفته نشده است درحالیکه هرکس در هر جایی واحد غیرقانونی افتتاح کند نیروی انتظامی و اداره اصناف ورود می کند و آن را پلمب می کنند.

آتش نشان قهرمان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند / داداشی

داداشی اضافه کرد: ساختمان پلاسکو بیمه نشده بود و امروز کسی باید پاسخگوی واحدهای تولیدی و عزیزانی که سرمایه ارزش از بین رفت و ورشکست شده است اند و دور از خانوده های ارزش زندگی و دستفروشی می کنند باشد. آیا بعد از ارجاع شهرداری نظارت بر اماکن عمومی و قوه قضائیه ساختمان را پلمب نکردند؟ همچنین گفتند شهرداری عنوان را به دستگاه قضا ارجاع کرده بعد آیا ساختمان پلمب نشده بود؟ و بازرسی وزارت کار وارد عمل نشد و آیا از خود سلب مسئولیت می کنند؟

نماینده مردم آستارا در مجلس خاطر نشان کرد: آتش نشانان پلاسکو که قهرمانان ملی هستند جزو شهدا محسوب نشدند البته ما در قانون مشمول خانواده های شهدا با کسر قانون مواجه هستیم . آنها باید جزو شهدا محسوب می شدند و خانواده ایشان از مزایای خانواده شهدا برخوردار می شدند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت که قهرمانان ملی و آتش نشانان پلاسکو جزو شهدا محسوب نشدند در حالیکه خانواده های آنان باید از مزایای خانواده شهده بهر

داداشی اضافه کرد: کارکانان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جزو بیمه شدگان پلاسکو نبودند. ما طرح عدم تعویض را مجلس تصویب کردم ولی کارکنان آنش نشانی مشمول این طرح نیستند در حالی که باید تبصره ای اضافه کنیم که خدمات و حقشان ضایع نشود.

واژه های کلیدی: اداره | پلاسکو | خانواده | ساختمان | شهرداری | آتش نشانان پلاسکو | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog